Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่องการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.เขาไม... (08 ก.พ. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกส... (05 ก.พ. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้... (20 พ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้า... (20 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกส... (14 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื... (13 พ.ย. 2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้เแก้ว หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุ... (30 ต.ค. 2560)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ... (16 ต.ค. 2560)
••• ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ••• (12 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส... (09 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (05 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อ... (19 ก.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว สมัยสามัญ ประจำปี 2... (27 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา... (21 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างระบบปร... (21 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้า... (17 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อ... (07 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒนาศู... (03 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒนาศู... (01 ส.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ แจ้งประกาศและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ นัดประชุมสภา สมัยสามัญประจ... (27 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการวันเด็กแห่งชาติประ... (13 ม.ค. 2561)  

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไ... (11 ม.ค. 2561)  

••• ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผ... (12 ต.ค. 2560)  

วันนี้เวลา 07.00น องค์การ... (10 ส.ค. 2560)

ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ประ... (07 ส.ค. 2560)

วันนี้เวลา 9.00น. นายพีรพ... (18 ก.ค. 2560)

โอวาท ประทานเนื่องในวันงด... (04 ก.ค. 2560)

ประชาสัมพันธ์ 10 วิธีเลิก... (28 มิ.ย. 2560)

วันนี้เวลา 13.00น. องค์กา... (09 พ.ค. 2560)

วันนี้เวลา 10.00น. องค์กา... (03 พ.ค. 2560)

วันนี้เวลา 10.00น. องค์กา... (28 เม.ย. 2560)

วันนี้เวลา 08.00น. องค์กา... (13 เม.ย. 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไ... (01 เม.ย. 2560)

วันนี้เวลา 17.30 น. นายพี... (01 เม.ย. 2560)

โครงการคัดแยกขยะภายใต้กิจ... (07 มี.ค. 2560)

วันนี้เวลา 16.30 นายพีรพน... (01 มี.ค. 2560)

วันนี้เวลา 13.30น. นายพีร... (28 ก.พ. 2560)

จับมือ พาคนรัก เข้าวัดทำบ... (10 ก.พ. 2560)

วันนี้เวลา 10.30น. องค์กา... (07 ก.พ. 2560)

วันนี้เวลา 14.00น. องค์กา... (02 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี... (16 ก.พ. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ... (24 ม.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราค... (18 ม.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ... (04 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง... (04 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง... (12 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ... (06 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง การกำหนดราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเ... (26 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี... (03 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซม... (26 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางวัสดุสนามเพื่อ... (22 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมศูน... (17 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อม... (17 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศและเอกสารประก... (10 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้า... (08 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างถนนผิวจรา... (08 ส.ค. 2560)
ประกาศเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากลัด หมู่ที่ 7 (26 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากลัด หมู่ที่ 7 (26 ก.ค. 2560)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร กำหนดราคากลางก่อสร้างอาคารพัสดุขององค์การบริหารส... (28 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารพัสด... (28 มิ.ย. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เลขที่ 151/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ : 0-7557-0268  โทรสาร : 0-7557-0268  อีเมล์ : admin@kaomaikeaw.go.th


www.kaomaikeaw.go.th