Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ก.ค. 2560 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้่แก้ว เรื่อง ประกาศเผยแพร่โครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเขาผึ้งหมู่ที่ 1
13 ก.ค. 2560 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้่แก้ว เรื่อง ประกาศเผยแพร่โครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ถนนสายหนองเจหมู่ที่ 1
15 พ.ค. 2560 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง การกำหนดราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
01 พ.ค. 2560 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประชาสัมพันธ์ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ครั้งที่ 1 ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานโครงการออกแบบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งทอง ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
27 เม.ย. 2560 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
27 เม.ย. 2560 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2560
19 ม.ค. 2560 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่องรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
30 ธ.ค. 2559 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 16-30 ธันวาคม 2559
23 ธ.ค. 2559 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
21 ธ.ค. 2559 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง หลักเกณท์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล,พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล,เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เลขที่ 151/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ : 0-7557-0268  โทรสาร : 0-7557-0268  อีเมล์ : admin@kaomaikeaw.go.th


www.kaomaikeaw.go.th