Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ส.ค. 2561 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง
17 ส.ค. 2561 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว การเขียนทะเบียนประวัติพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 ส.ค. 2561 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท
17 ส.ค. 2561 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน และการบัญชี
17 ส.ค. 2561 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล (ในระดับควบและนอกระดับควบ)
17 ส.ค. 2561 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว คู่มือการปฏิบัติงานด้าน "พัสดุ"
17 ส.ค. 2561 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว คู่มือการปฏิบัติราชการ งานสารบรรณ
17 ส.ค. 2561 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว คู่มือสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล
03 ก.ค. 2561 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561
06 มิ.ย. 2561 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เลขที่ 151/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ : 0-7557-0268  โทรสาร : 0-7557-0268  อีเมล์ : admin@kaomaikeaw.go.th


www.kaomaikeaw.go.th