Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 พ.ย. 2561 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
02 พ.ย. 2561 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว รายงานงบการแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประจำปี 2561 ไตรมาส 3
15 ต.ค. 2561 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว รายงานงบการแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประจำปี 2561
10 ต.ค. 2561 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
09 ต.ค. 2561 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
05 ต.ค. 2561 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
05 ต.ค. 2561 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน อบต.เขาไม้แก้ว
01 ต.ค. 2561 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2560 กับปีงบประมาณ 2561
17 ส.ค. 2561 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง
17 ส.ค. 2561 ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว การเขียนทะเบียนประวัติพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เลขที่ 151/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ : 0-7557-0268  โทรสาร : 0-7557-0268  อีเมล์ : admin@kaomaikeaw.go.th


www.kaomaikeaw.go.th