Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ต.ค. 2560
ถึง
26 ต.ค. 2560
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง การกำหนดราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่2/2560
03 ต.ค. 2560
ถึง
03 ต.ค. 2561
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
26 ก.ย. 2560
ถึง
26 ก.ย. 2560
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายไสใน หมู่ที่4 บ้านบางค้างคาว
22 ก.ย. 2560
ถึง
31 ต.ค. 2560
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางวัสดุสนามเพื่อใช้ปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไม้แก้ว
17 ส.ค. 2560
ถึง
31 ส.ค. 2560
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว-ห้องน้ำสาธารณะ ระดับสากลหมู่ที่ 1
17 ส.ค. 2560
ถึง
17 ส.ค. 2560
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว-ห้องน้ำสาธารณะ ระดับสากลหมู่ที่ 1
10 ส.ค. 2560
ถึง
18 ส.ค. 2560
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบ cape seal ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
08 ส.ค. 2560
ถึง
16 ส.ค. 2560
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ cape seal ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
08 ส.ค. 2560
ถึง
16 ส.ค. 2560
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ cape seal
26 ก.ค. 2560
ถึง
10 ส.ค. 3103
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากลัด หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เลขที่ 151/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ : 0-7557-0268  โทรสาร : 0-7557-0268  อีเมล์ : admin@kaomaikeaw.go.th


www.kaomaikeaw.go.th