Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 มิ.ย. 2560
ถึง
28 มิ.ย. 2560
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร กำหนดราคากลางก่อสร้างอาคารพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
28 มิ.ย. 2560
ถึง
28 มิ.ย. 2560
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
02 พ.ค. 2560
ถึง
02 พ.ค. 2560
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศขอเชิญเสนอราคาโครงการอาหารกลางวันและรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไม้แก้ว
02 พ.ค. 2560
ถึง
02 พ.ค. 2560
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศขอเชิญเสนอราคาโครงการอาหารกลางวันและรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งทอง
02 พ.ค. 2560
ถึง
02 พ.ค. 2560
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศขอเชิญเสนอราคาโครงการอาหารกลางวันและรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางค้างคาว
28 ต.ค. 2559
ถึง
11 พ.ย. 2559
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่องราคากลางอาหารเสริม (นม ) เทอม 2/2559
27 ต.ค. 2559
ถึง
10 พ.ย. 2559
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเรื่องโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดเล็ก ม.1
27 ต.ค. 2559
ถึง
10 พ.ย. 2559
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1
25 ต.ค. 2559
ถึง
25 ต.ค. 2559
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาตกลงจ้าง โครงการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไม้แก้ว (ตามรายละเอียดที่แนบ )
27 ก.ย. 2559
ถึง
10 ต.ค. 2559
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง สรุปผลการจัดซืั้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เลขที่ 151/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ : 0-7557-0268  โทรสาร : 0-7557-0268  อีเมล์ : admin@kaomaikeaw.go.th


www.kaomaikeaw.go.th