Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 พ.ย. 2559
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว งค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

31 ต.ค. 2559
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

01 พ.ย. 2559
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครับ รายละเอียดตามป้ายเลยนะครับ

04 พ.ย. 2559
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว นายพีรพนธ์ ลังเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นางพัชริน เทพแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร(๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเขาแก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

04 พ.ย. 2559
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว นายพีรพนธ์ ลังเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นางพัชริน เทพแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นปัญหาการจัดทำทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์ทับซ้อนพื้นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎร ร่วมกับผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลเขาไม้แก้

04 พ.ย. 2559
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ร่วมพิธีลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมีนายพีรพนธ์ ลังเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นางพัชริน เทพแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและชาวบ

19 ต.ค. 2559
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว วันนี้เวลา 7.00น.นายพีรพนธ์ ลังเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นางพัชริน เทพแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร(๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

03 พ.ย. 2559
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ประมวลภาพโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์แบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2559 ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ร่วมกับ โรงพยาบาลสิเกา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว

11 ต.ค. 2559
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จัดโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

05 ต.ค. 2559
ตรัง สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว นายพีรพนธ์ ลังเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นางพัชริน เทพแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและนางสาววาสนา จับปรั่ง นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่แจกผ้าห่มและเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงภายในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว ร่วมกับ โรงพยาบาลสิเกา และโรงพยาบาลส่งเสริมส

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เลขที่ 151/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ : 0-7557-0268  โทรสาร : 0-7557-0268  อีเมล์ : admin@kaomaikeaw.go.th


www.kaomaikeaw.go.th