Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เปิดรับสมัคร อถล.เพื่อทำหน้าที่ปกป้อง และรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพื้นที่
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เปิดรับสมัคร อถล.เพื่อทำหน้าที่ปกป้อง
และรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพื้นที่

ผู้ที่จะสมัครเป็น อถล. ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีสีญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ (สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัคร)

3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อบต.เขาไม้แก้ว

4. มีความสมัครใจและจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมด้านการบริการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยรวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม

6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เลขที่ 151/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ : 0-7557-0268  โทรสาร : 0-7557-0268  อีเมล์ : admin@kaomaikeaw.go.th


www.kaomaikeaw.go.th