Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายอภัย เขียดเขียว
ประธานสภาอบต.เขาไม้แก้ว
Responsive image
Responsive image
นายเกษม ทองเรือง
รองประธานสภาอบต.เขาไม้แก้ว
Responsive image
Responsive image
นางพัชริน เทพเเก้ว
เลขานุการสภา อบต.เขาไม้แก้ว
Responsive image
นายประเสริฐ สรรพจักร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
Responsive image
นายวิโรจน์ เฉี้ยนเงิน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
Responsive image
นายบุญทิพย์ สุดหาร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
Responsive image
นายเลี้ยน สิ้มใต้ยิ้น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
Responsive image
นายปรีชา หาญทะเล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
Responsive image
นายทฤนธิ์ ระเด่น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
Responsive image
นายอนันต์ เหล็กเกิดผล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
Responsive image
นายสมพร ทิพทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
Responsive image
นายเบญญู นวลศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
Responsive image
นายวิชัย หัสสาคร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
Responsive image
นายอภัย เขียดเขียว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
Responsive image
นายสมจิตร นวลศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
Responsive image
นายก่อเส็น คงสมุทร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
Responsive image
นายชฎาวุธ ฮ้อเถี้ยน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
Responsive image
นายเกษม ทองเรือง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
Responsive image
นายกรพันธ์ ยงประเดิม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
Responsive image
นายกิตติศักดิ์ แต่เตี้ย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
Responsive image
นายศรีวิทย์ ตกจีนต้อง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เลขที่ 151/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ : 0-7557-0268  โทรสาร : 0-7557-0268  อีเมล์ : admin@kaomaikeaw.go.th


www.kaomaikeaw.go.th