Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางพัชริน เทพเเก้ว
ปลัด อบต.เขาไม้แก้ว
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวสุชาดา ไข่แก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวอรชร ภิรมย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญงาน
Responsive image
นางสาววาสนา จับปรั่ง
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวศุจิรัตน์ แซ่ซิ้ม
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายจำนรรจ์ แสงฉ่ำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายสุชานนท์ ราชเล็ก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวสุธิมา เกิดไก่แก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านบางค้างคาว
Responsive image
น.ส.นันท์รดี แท่นพิทักษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดเขาไม้แก้ว
Responsive image
นางไพฑูรย์ พลฤทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดเขาไม้แก้ว
Responsive image
นางสาวสุทิสา ทับทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทุ่งทอง
Responsive image
นางสาวปราณี หมื่นท่อง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทุ่งทอง
Responsive image
นางสาวพัชรี โกงกาง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดเขาไม้แก้ว
Responsive image
นางสาวสุปราณี แซ่อุ้ย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นางสาววรรณา ชื่นมาก
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทุ่งทอง
Responsive image
นายสุเมธ ขาวล้วน
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายมนัสชัย อุ้ยกิ้ม
พนักงานขับรถยนต์

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เลขที่ 151/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ : 0-7557-0268  โทรสาร : 0-7557-0268  อีเมล์ : admin@kaomaikeaw.go.th


www.kaomaikeaw.go.th